Ochrona przeciwpożarowa HILTI - Instalacje Teletechniczne Optitek

Przejdź do treści

Ochrona przeciwpożarowa HILTI

Wykonujemy
Wykonujemy przejścia przeciwpożarowe, przepusty instalacyjne, bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe firmy HILTI potwierdzone certyfikatem.
  Bierne, to inaczej  pasywne metody ochrony przeciwpożarowej, które polegają na minimalizacji  skutków oddziaływania termicznego i ograniczenia zasięgu ognia.  Wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych jest ważne i bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo ludzi, ale także budynków i rzeczy materialnych.
  Uszczelnienia wykonujemy w przejściach instalacyjnych znajdujące się w ścianach i  stropach oraz dylatacjach liniowych pomiędzy elementami  konstrukcji o określonej klasie odporności ogniowej. Pełnią istotną  funkcję w spełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego  obiektów budowlanych.
Do wykonania dokumentacji wykorzystujemy program HILTI. Oprogramowanie pomaga w dobieraniu, projektowaniu, planowaniu, specyfikowaniu i dokumentowaniu zabezpieczeń ogniochronnych.
-Wykonywanie zdjęć przed i po instalacji przepustu za pomocą urządzenia mobilnego.
-Zaznaczanie umiejscowienia przepustów ogniochronnych na projektach 2D.
-Załączone aprobaty, zestawienia oraz inne dokumenty dla każdego przepustu.  
-Tworzenie raportów i plików projektu w formatach PDF oraz Excel.

Awaryjne Naprawy Światłowodów 24h/dobę tel. 662-037-163

Wróć do spisu treści